Χαρτες
Συχνες ερωτήσεις
Επικοινωνία με το γραφειο
Συμπληρωμένα Υποδείγματα
Κ
Επικοινωνία με το γραφειο

Δήμος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

Σύνταγμα, άρθρο 24: Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.

Ανακοινώσεις


29/02/2016 Νέα παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων (Περισσότερα...)
01/01/2016 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων (Περισσότερα...)
16/10/2015 Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Τρόποι υποβολής της δήλωσης


Η υποβολή της δήλωσης είναι απλή διαδικασία αρκεί να γνωρίζετε ποια είναι τα δικαιώματα σας επί ακινήτων και να έχετε συγκεντρώσει τα έγγραφα που απαιτούνται. Αυτά είναι:

Aνά δικαίωμα:

 1. Ό,τι τεκμηριώνει το δικαίωμα. Κατά προτίμηση το πλέον πρόσφατο/α έγγραφο/α (πχ συμβόλαιο ή τα αναγκαία χαρτιά που πιστοποιούν χρησικτησία ή ανώμαλη δικαιοπραξία κλπ).
 2. Πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο, εάν υπάρχει και το
  διαθέτετε
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα, εάν επισυνάπτεται στον τίτλο δικαιώματος που επικαλείστε ή εάν έχει συνταχθεί για οποιοδήποτε λόγο και το έχετε στη διάθεση σας.
 4. Ανά δήλωση:

 5. Ταυτότητα ή διαβατήριο.
   
 6. Έγγραφο που πιστοποιεί το ΑΦΜ (πχ από την εφορία, από πληρωμή ΔΕΚΟ
  κλπ)
Σε περίπτωση που συμπληρώσετε τη δήλωση ηλεκτρονικά, σας δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλετε τα έγγραφα ψηφιακά. Διαφορετικά, ταχυδρομείτε ή υποβάλλετε απλά φωτοαντίγραφα τους.

Application link 1) Ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΚΧΑ ΑΕ. Η ηλεκτρονική δήλωση είναι σε έντυπο Δ2, στο οποίο συμπληρώνουν τα πεδία που τους αφορούν και φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα είτε θα σαρωθούν και θα σταλούν ηλεκτρονικά, είτε θα αποσταλούν ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Το τέλος καταβάλλεται άμεσα μέσω πιστωτικής κάρτας. Υπάρχουν στην εφαρμογή οι σχετικές οδηγίες. Δείτε οδηγίες και σε βίντεο ( η επεξεργασία τους έχει γίνει από την ομάδα των αναδόχων της ΠΕ Καβάλας).

2) Με απευθείας κατάθεση του άμεσα ενδιαφερομένου ή τρίτου εξουσιοδοτημένου από αυτό προσώπου στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Δείτε αναλυτικότερα.