Χαρτες
Συχνες ερωτήσεις
Επικοινωνία με το γραφειο
Συμπληρωμένα Υποδείγματα
Κ
Επικοινωνία με το γραφειο

Πληροφοριες για τον ΟΤΑ Μετάλλων


Επικοινωνία με το γραφειο

Η κόκκινη γραμμή είναι το όριο του ΟΤΑ.Η κίτρινη γραμμή είναι η περιοχή που έχει οριοθετηθεί σαν αστική με τον τρόπο υπολογισμού των τελών κτηματογράφησης είναι διαφορετικός στην αστική από την αγροτική περιοχή.

Αστική περιοχή

Ως αστική περιοχή, για τις ανάγκες της κτηματογράφησης, ορίζεται η περιοχή η οποία περιλαμβάνει τη δομημένη επιφάνεια ενός οικισμού, καθώς και την πέριξ αυτού περιοχή στην οποία παρατηρείται τέτοια κατάτμηση οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, που υποδηλώνει προοπτική μελλοντικής αστικής ανάπτυξης του οικισμού έστω και αν σήμερα δεν παρατηρείται συμπαγής αστικός ιστός. Κατά κανόνα οι περιοχές εντός ορίου σχεδίου πόλης και εντός ορίου οικισμού προϋφιστάμενου του 1923 ή οριοθετημένου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, χαρακτηρίζονται ως αστικές περιοχές. Είναι δυνατόν να εξαιρεθούν από τα όρια της αστικής περιοχής, με απόφαση της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.: α) Περιοχές, εντός ορίου οριοθετημένου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, που εμπίπτουν εντός των ορίων αγροτικής διανομής ή αναδασμού β) Περιοχές εντός ορίου οριοθετημένου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, που εφάπτονται του ορίου του οικισμού και δεν εμφανίζουν χαρακτηριστικά αστικής περιοχής, όπως ανωτέρω ορίζεται.

Αγροτική περιοχή

Ως αγροτική περιοχή ΟΤΑ για τις ανάγκες της κτηματογράφησης ορίζεται η περιοχή του ΟΤΑ, η οποία βρίσκεται εκτός ορίου αστικής περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. Μεταξύ κόκκινης και κίτρινης γραμμής η περιοχή θεωρείται αγροτική.


Γραφείο Κτηματογράφησης:

image1 image1

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ που εξυπηρετούνται από το γραφείο αυτό:

ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ, ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ, ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ, ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ, ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ, ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ, ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ, ΤΟΥΜΠΑΣ, ΧΡΥΣΟΥ, ΨΥΧΙΚΟΥ

Ημέρες / Ώρες λειτουργίας:

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 – 16:00
& ΤΕΤΑΡΤΗ 8:00 – 20:00

Τηλέφωνα:

Γραφείο Κτηματογράφησης 23210-74415

Fax:

Γραφείο Κτηματογράφησης 23210-74415

Email:

Με το γραφειο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ: emmpappas@myktima.gr

Για θεματα του site: admin@myktima.gr

Διεύθυνση:

Παλιός φούρνος Παπαποστόλου
Χρυσό, Τ.Κ. 62046