Χαρτες
Συχνες ερωτήσεις
Επικοινωνία με το γραφειο
Συμπληρωμένα Υποδείγματα
Κ
Επικοινωνία με το γραφειο

01/01/2016

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων


Με απόφαση της ΕΚΧΑ, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων κατοίκων εσωτερικού παρατείνεται μέχρι και τις 12/2/2016! Για τους κατοίκους εξωτερικού ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων παραμένει η 28/3/2016.